Překonání stresu je vždy o rozvinutí silného mentálního zdraví.

Time Management   

Nemůžeme kontrolovat čas, nicméně můžeme kontrolovat naše akce v rámci času. Řízení našich činností je o řízení sebe samotných.

S klienty se díváme, jak strukturovat jejich pracovní den tak, aby maximalizovali produktivitu a minimalizovali stres.

Také klientům pomáhám identifikovat nezdravé a sebe-sabotážní zvyky a podporuji je v rozvoji rutin a zvyků pro dlouhodobý úspěch a kreativitu.

 

Mít vše hotovo       

Jedním z hlavních zdrojů pro manažery, další vedoucí i mnoho z nás je velké množství nezpracovaných závazků.

Závazky jsou věci, kde máme nějakou energii typu „musím“ nebo „měl bych“. Pokud tyto nezpracujeme, nevyjasníme, nezorganizujeme a neprovedeme další krok, tyto závazky nás budou tížit a ubírat nám energii a snižovat naši koncentraci a schopnost relaxace.

Proces vyčitění naší mysli je o transformaci našeho vnitřního nastavení a také o zavedení efektivních systémů a struktur, kterém nám pomohou zorganizovat vše, čemu čelíme. 

 

Fyzické zdraví           

Často koučuji manažery a vedoucí, kteří bojují s fyzickým zdravím – cítí se příliš zaměstnaní na to, aby se soustředili na jedení, odpočinek či cvičení.

Správná výživa našeho těla přináší mnoho benefitů: zvýšenou koncentraci, pevnější zdraví, spokojenost, klid a dlouhodobou vitalitu vedoucí k vyššímu výkonu.

Fyzické zdraví podporuje celkové silné mentální zdraví.

 

Work-Life Balance    

Work-life balance je zásadní součástí plného zapojení a dlouhodobé spokojenosti.

Zvládání work-life balance zahrnuje vytváření a udržování zdravých hranic, delegování, kvalitně strávený čas mimo práci a rekreaci. Dost dobře nemůžeme zvýšit, kolik času máme, nicméně můžeme změnit jeho kvalitu. Je to změna od rozptýlení k přítomnosti, soustředěnosti a volby podle našich vlastních hodnot.

Toto téma také pomáhá klientům vidět jejich sebe-porážející hry, toxické zvyky či závislosti, jako workoholismus.

Osobní energie       

Významnou součástí mentálního zdraví je dostatek osobní energie. Nejsilnější zdroj energie pro leadera je účel (vize) či smysl.

Základem smysluplné akceje vědět, co chci, a spojení se s náležitým vědomím. Práce je jako kontejner, který máme příležitost naplnit smyslem a kvalitami sebe sama: autenticita, respekt, síla, spojení, bohatství, laskavost atd.

Práce nám dovoluje manifestovat naši vizi. Spojení se s naším skutečným bytím transformuje depresi na vitalitu, úzkost na výzvu a stres na relaxaci.

 

Emoční inteligence     

V práci a v životě je emoční inteligence aspoň tak nezbytná jako kognitivní inteligence. Často trénuji své klienty v emoční inteligenci-

Čím více se jedinec nachází v roli vedoucího, tím větší roli hraje emocionální inteligence. První lekce emocionální inteligence je prožívat svou zkušenost a být si vědomý svých myšlenek a pocitů

Učení se emocionální inteligenci je cesta na celý život, zároveň, prvních výsledků lze díky koučinku dosáhnout velmi brzy.

 

Efektivní komunikace 

V koučinku s klienty také navštěvujeme jejich meziosobní styl, jejich komunikaci. Díváme se na to, jak efektivně komunikují s ostatními a sami se sebou.

Koučuji je, jak skutečně porozumět ostatním a jak vyjádřit porozumění, nejen k posílení důvěry.

Schopnosti vidět, jak komunikujeme sami se sebou nám dovoluje podstatnou, trvající osobní transformaci.

„Ten největší problém ohledně komunikace je iluze, že proběhla.“ – G.B. Shaw